Najnowocześniejsze maszyny paletyzacyjne

W zakładach pracy automatyzacja przybiera coraz to bardziej imponujące i zaawansowane formy. Kilka lat temu najbardziej zaawansowanymi urządzeniami były ramiona robotyczne, które wykonywały najróżniejsze zadania na terenie linii produkcyjnej. Obecnie, nawet one zaczynają być tylko częścią większych stanowisk i urządzeń, które stają się standardowym wyposażeniem w zakładach pracy o wysokim poziomie automatyzacji. Stanowiska paletyzacyjne są w tym momencie najczęściej poszukiwanymi systemami automatycznymi.

Najlepsze urządzenia do automatycznej paletyzacji

nowoczesna automatyczna paletyzacjaPakowanie towaru na palety zawsze bywało zajęciem nużącym i często bardzo męczącym, mimo iż nie jest to praca szczególnie wymagająca. Automatyzacja tego konkretnego zajęcia była więc jednym z pierwszych unowocześnień, jakie wprowadzono do zakładów pracy, i z czasem stawała się coraz bardziej zaawansowana. Nowoczesna automatyczna paletyzacja jest bardzo ekstensywnym unowocześnieniem, składającym się z całego stanowiska na którym opakowania ładowane są na palety i zabezpieczane za pomocą folii elastycznych, jeśli jest to wymagane. Automatyczne urządzenia do ładowania towarów składają się z ramion robotycznych, które służą do precyzyjnego układania kartonów czy opakowań tak, by były one idealnie dopasowane do wymiarów palety, a tym samym zajmowały jak najmniej miejsca, oraz z urządzeń zabezpieczających gotową paletę za pomocą folii. Tak złożone palety z towarem są następnie przewożone, zazwyczaj za pomocą taśmociągu czy transportera rolkowego, w miejsce składowania. System ten jest bardzo wygodny i nowoczesny, a przede wszystkim zdecydowanie autonomiczny, nie wymagając żadnego nadzoru operatora podczas pracy. Można obecnie dostać najróżniejsze warianty stanowisk, które przeznaczone są do składania palet o odmiennych rozmiarach, lub pracy z towarem o odmiennej wadze. Łatwość obsługi jest jedną z bardzo często wspominanych zalet takich stanowisk, gdyż programowanie pracy jest zdecydowanie proste i intuicyjne.

Stanowiska posiadają własny dedykowany program sterujący, dzięki któremu ustawienie ich pracy, szybkości i dokładnego układu rozmieszczenia ładunku na paletach jest niesamowicie proste, i może być błyskawicznie wykonane i zmieniane, jeśli zajdzie taka potrzeba. Co więcej, każde stanowisko paletyzacyjne dostosowywane jest do miejsca w którym ma zostać zamontowane w celu usprawnienia procesu ładowania towarów, toteż nie zdarza się by dwa stanowiska były identycznie wykonane i ulokowane w zakładzie pracy w ten sam sposób.