Najlepszy bezpieczny biostymulator w rolnictwie

Najlepszy bezpieczny biostymulator w rolnictwie

Najgorsze warunki dla wzrostu i rozwoju roślin to stres oraz brak pożywienia. Niebezpieczny jest również  brak możliwości przyswajanie pokarmu, co też może być powodem spadku plonowania. Jednak w dzisiejszych czasach jest bardzo wiele substancji, które to przyswajanie wspomagają i pozwalają zwalczyć wszelkie przeszkody, które powodują zbyt małe plonowanie, co oczywiście przekłada się na ekonomiczne zyski z hodowli.

Jakie są zalety bezpiecznych biostymulatorów w rolnictwie?

bezpieczne biostymulatory w rolnictwieJest wiele substancji, które pozytywnie oddziałują na rośliny. Jeśli oddziałuje na nie stres lub zahamowane zostaje przyswajanie składników pokarmowych musimy działać praktycznie od razu, aby uratować swoje plony. W takich sytuacjach wręcz niezbędne stają się bezpieczne biostymulatory w rolnictwie. Jedną z takich substancji są fitohormony. Są to substancje naturalne, więc niemal całkowicie bezpieczne dla roślin. Odpowiada im też wiele syntetycznych substancji, które mają podobne działanie. Kolejną substancją, należącą do grupy biostymulatorów są bioregulatory wzrostu i rozwoju. Są to już przede wszystkim substancje pochodzenia wyłącznie roślinnego, między innymi: kwas salicylowy. Kolejnym biostymulatorem są organizmy działające antagonistycznie, czyli ograniczające występowanie rośliny lub grzybów patogenicznych, tym samym wywołują skutek mający przyspieszyć prawidłowy rozwój rośliny, niezakłócony działaniem innej rośliny czy grzyba. Są też takie substancje, które oddziałują na roślinę ale poprzez jej środowisko glebowe. Najpierw wpływają na glebę, co w skutkach oddziałuje również na samą roślinę. Wszystkie te substancje, jak również wiele innych, nie wymienionych w powyższym podziale, mają przede wszystkim za zadanie usuwanie stresu i regeneracji roślin właśnie po oddziaływaniu takiego stresu. Jest to proces przyspieszony, więc rośliny będą uratowane a my nie utracimy swoich plonów. Te substancje w ostatnich czasach stają się niestety niezastąpione. Wpływ środowiska jest obecnie tak bardzo negatywny, że ciężko prowadzić uprawę roślin bez dodatkowego wspierania jej.

Substancje wspomagające wzrost i rozwój roślin dzielą się na główne grupy- jedne to nawozy a kolejna grupa to środki ochrony roślin. Regulatory wzrostu roślin, o których mowa powyżej, należą do odrębnej grupy, która oczywiście sprecyzowana jest w przepisach polskiego prawa i jest możliwość ich stosowania, ponieważ są dopuszczone do powszechnego obrotu i stosowania. Można je zakupić w sklepach ogrodniczych na terenie naszego kraju.