Rodzaje instalacji wentylacyjnych

Rodzaje instalacji wentylacyjnych

Każdy powstający budynek musi posiadać instalacje, które zapewnią komfort oraz bezpieczeństwo osobom przebywającym wewnątrz. Obecnie każdy obiekt musi posiadać podłączenie do sieci elektroenergetycznej, cieplnej czy wodociągowej. Dodatkowo instalowane są instalacja gazowa oraz przede wszystkim wentylacja. To ta ostatnia instalacja jest bardzo ważna ze względu na bezpieczeństwo ludzi przybywających w obiekcie. Wentylacja zapewnia bowiem odpowiednią ilość wymian powietrza.

Mechaniczny sposób na wymuszenie obiegu powietrza

wentylacja mechanicznaW środku budynku oddychający ludzie generują bowiem dwutlenek węgla, który w większym stężeniu może szkodliwie oddziaływać na organizm. W związku z tym we wszystkich większych obiektach typu galerie handlowe czy budynki użyteczności publicznej zalecane są bardziej zaawansowane rozwiązania niż tradycyjna wentylacja grawitacyjna. Właśnie wtedy wykorzystywane są urządzenia, które mechanicznie wprawiają w ruch powietrze. Mowa tutaj o wentylatorach zasilanych przez silniki elektryczne. W sposób sztuczny wymuszają one obieg powietrza w obiekcie co zapewnia odpowiednie jego parametry użytkowe. Warto dodać, że wentylacja mechaniczna jest w stanie zapewnić zdecydowanie większą ilość wymian niż tradycyjna wentylacja grawitacyjna. Warto dodać, że na rynku pojawiły się już rozwiązania, które pozwalają w jeszcze bardziej ekonomiczny sposób wykorzystać instalację wentylacji mechanicznej. Mowa tutaj o rekuperacji, która oprócz odpowiedniej ilości wymian powietrza pozwala z tego powietrza odzyskać również pewną ilość ciepła. Dzięki temu zmniejszane są nakłady finansowe ponoszone przez zarządce obiektu na jego ogrzewanie. Jak widać wentylacja jest jednym z tematów, które należy gruntowanie rozważyć i przedyskutować na etapie projektu. Wszelkie ustalenia projektowe powinny być konsultowane z osobami mającymi szerokie kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w wyżej wymienionym obszarze. Dzięki temu będzie możliwe zaprojektowanie oraz wykonanie wysokiej jakości instalacji, która będzie przede wszystkim efektywna.

W przypadku wyboru opcji z odzyskiem ciepła warto dodać, że na niektórych obszarach funkcjonują programy operacyjne korzystające ze środków krajowych oraz międzynarodowych. Z takich programów inwestor może pozyskać środki w postaci bezzwrotnych dotacji, dofinansowań czy kredytów na warunkach preferencyjnych. Dzięki temu możliwe jest zrealizowanie wysokiej wydajności instalacji, która jednocześnie pozwala zaoszczędzić spore środki finansowe. Co więcej rekuperacja wykorzystująca wentylację mechaniczną przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.