Rola sygnalizatorów ostrzegawczych w udaremnianiu włamań

Rola sygnalizatorów ostrzegawczych w udaremnianiu włamań

Na pewno każdy z nas boi się włamania. Chodzi oczywiście o sytuację, gdy nieznajomy włamywacz dostanie się na teren naszego domu będzie stanowił dla nas niebezpieczeństwo. Z tego właśnie powodu wiele osób instaluje na terenie swojej posesji alarm, mający na celu ostrzeganie przed takimi sytuacjami. W skład takiego systemu alarmowego wchodzą z reguły zestawy czujników, centralna i urządzenie, którego zadaniem jest ostrzeganie o zagrożeniu.

Rola sygnalizatora optyczno-akustycznego wewnętrznego

sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrznyZ reguły system działa tak, że w momencie jego uruchomienia załącza się nasłuchiwanie na czujnikach podczerwieni, które nawet w nocy wykryją ruch w obszarze ich działania. Jeśli coś takiego nastąpi to centralka alarmowa wykona odpowiednie ruchy z tym związane. Najważniejszym z nich jest oczywiście uruchomienie głośnego sygnału alarmowego. Za generowanie takiego dźwięku odpowiedzialne jest urządzenie zwane sygnalizatorem, które jest podłączone bezpośrednio do centralki. Jest wiele wersji tego urządzenia, jednak można je generalnie zakwalifikować na dwa rodzaje. Pierwsze z nich generują tylko dźwięki, natomiast drugie potrafią nie tylko wydobyć z siebie głośny dźwięk, ale także dodatkowo uruchomić ostrzegawcze systemy świetlne, które potęgują dodatkowo wrażenie. Takim urządzeniem jest sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny, który występuje także w zewnętrznej wersji. Mało który włamywacz w momencie wystąpienia alarmu będzie działał dalej i z reguły skończy się tym, że opuści on teren naszego domy. Włamywacze w momencie uruchomienia sygnału nie wiedzą, w jaki sposób system będzie dalej reagował, czy tylko uruchomił syrenę, czy też zawiadomił odpowiednie służby ochrony i policję. Aby nie wpaść, bezpieczniej jest opuścić budynek. Niektóre sygnalizatory wbudowane są bezpośrednio w centralkę, a zatem nie stanowią osobnego urządzenia. Jak wszystkie urządzenia alarmowe posiadają niezależne źródło zasilania, dzięki czemu w razie gdyby ktoś odciął źródło prądu, one nadal będą działać. A nawet zareagują na taką sytuację poprzez uruchomienie alarmu, jeśli tylko w taki sposób je ustawimy.

Systemy bezpieczeństwa wyposażone w ostrzegawcze sygnalizatory to gwarancja naszego spokoju, zwłaszcza w nocy, czyli porze najczęściej wykorzystywanej przez złodziei. Należy z nich korzystać, kiedy jest to tylko możliwe, czyli nie tylko w nocy, ale także wtedy gdy opuszczamy nasz dom, na dłuższy czas lub tylko na chwilę. Jak pokazują statystyki, nie wszystkie włamania następują tylko w nocy i zdarzają się także w dzień pod naszą nieobecność.