Wpływ operatów ppoż na bezpieczeństwo na składowiskach smieci

Wpływ operatów ppoż na bezpieczeństwo na składowiskach smieci

Od kilku lat w Polsce szczególny nacisk poświęca się odpowiedniemu segregowaniu i składowaniu odpadów, pochodzących zarówno z gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Wszyscy obywatele podlegają rekonstrukcyjnemu prawu, które zapobiega niewłaściwemu gospodarowaniu odpadami, co pozwala ochronić środowisko przed nadmiernym zanieczyszczeniem. Aby zapobiec nadużyciom, stworzono dodatkowe przepisy, które zapobiegają coraz częstszym pożarom na wysypiskach śmieci.

Jak zabezpieczyć składowiska śmieci przed pożarami?

operaty ppożZwożone do składowisk odpadów śmieci, powinny natychmiast zostać poddane procesowi odpowiedniego przetworzenia i oczekiwać na odbiór przez firmy zajmujące się wytwarzaniem z odpadów nowych tworzyw czy produktów. Niestety., zbyt mała ilość firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów powoduje, że firmy składujące śmieci szukają innych sposób aby się ich pozbyć, nierzadko nieuleganie. Coraz częściej wybuchającą na składowiskach śmieci pożary każą wątpić w ich przypadkowość. Ten niebezpieczny proceder zagraża nie tylko środowisku, co stawia pod znakiem zapytania samą idee przetwarzania odpadów, ale jest groźny dla gospodarstw domowych. Niestety, sporządzane przez straż pożarną statystyki wyraźnie wskazują na zwiększającą się ilość tego typu przypadków. Mimo, że tak częste pożary na składowiskach wyraźnie sugerują intencjonalne podpalenia, policji trudno znaleźć dowody na potwierdzenie tej tezy. Na wysypiskach śmieci rzadko można spotkać monitoring, a dodatkowo są one w sporej odległości od gospodarstw domowych i centrów miast. Wobec takiej sytuacji, rząd stworzył szereg ustaw, które mają za zadanie ograniczyć ten niebezpieczny proceder, na przykład operaty ppoż. Nowe prawo, które weszło w życie dwa lata temu, nakłada na każde przedsiębiorstwo zajmujące się segregacją lub przetwarzaniem odpadów, opracowaniem operatów przeciwpożarowych. W dokumencie tym, firma musi zawrzeć szereg informacji o rodzaju odpadów, sposobie ich przechowywania, szacunkowej wadze odpadów przewidzianych do przetworzenia w ciągu całego orku, oraz ilości odpadów niebezpiecznych.

Po opracowaniu tego dokumentu, składowisko jest poddawane szczegółowej kontroli przez najbliższą jednostkę straży pożarnej, która, jeżeli nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości, udziela pozwolenia na segregację i przetwarzanie odpadów w danej lokalizacji. Co najważniejsze, bez opracowania tego dokumentu, składowisko nie ma możliwości zajmowania się gospodarką odpadami zgodnie z prawem. Oczywiście, w dokumencie muszą być również szczegółowo opisane działania, które firma podejmie w wypadku wybuchu pożaru.